Geotechnika

Geotechnika je spojení oborů geologie, hydrogeologie, geofyzika, mechaniky zemin a hornin, především se zabývá zakládáním staveb, doporučením při výstavbě a opatřením pro zajištění bezpečnosti stavby

Provádíme tyto typy činností:

 • Geotechnický dozor na stavbách
 • Doporučení způsobu založení
 • Přebírky základové spáry
 • Kontrola zhutnění
 • Odborné posudky
 • Výpočty sedání
 • Výpočty a zhodnocení stability svahů
 • Návrhy řešení ochrany sesuvných území včetně projektové dokumentace
 • Projekt a realizace geotechnického monitoringu
 • Návrh a doporučení pro zlepšování neúnosných zemin
  • Stabilizace hydraulickými pojivy
  • Sanace geotextíliemi, geomřížemi, gabiony

Geotechnika – fotogalerie: