Stabilizace, zlepšování zemin

Naše společnost provádí úpravu zemin vhodným pojivem. Vlastnosti zeminy se přidáním pojiva zlepší a lze ji pak použít do všech zemních konstrukcí až po úroveň zemní pláně. Zlepšení vlastností nevhodné zeminy je velmi rychlé a trvalé.

PROVÁDÍME:

  • Určení druhu pojiva, tloušťky vrstvy a návrh směsi na základě průkazních zkoušek
  • Provedení vlastní stabilizace včetně rovnání a hutnění s garancí objednatelem zadaných parametrů
  • Zlepšení / stabilizace zemní frézou, rovnání grejdry s laserovou nivelací, hutnění vibračními válci, dávkování pojízdnými dávkovači, včetně přepravy materiálu a techniky
  • Provedení kontrolních zkoušek po 24-96 hod od zlepšení

POUŽÍVÁME POJIVA:

  • vápno – využití a zlepšení vlastností v jílovitých zeminách
  • cement – využití a zlepšení vlastností v písčitých zeminách
  • ostatní pojiva (dorosol, doroport, strusky, popílky …) – využití a zlepšení vlastností v jílovitopísčitých zeminách

Stabilizace, zlepšování zemin foto: